Startsida
Hotell och konferens
Utställning och museum
Kort historik
Kontakta oss
Länksamling
e-mail meEn Annan Histoia

 Utställning på Kiruna samegård

Samegården är inte bara hotell.
I källarplanet finns ett informativt och vackert minimuseum och utställning om samer
na och samisk kultur. Museet är öppet året om.

 

- Det var en gång...
Ja, så börjar de flesta historier.

Så börjar också Sveriges historia, och fortsätter med Vikingatåg, krigiska svenska konungar och nationella hjältedåd om hur landet byggdes och civilserades.

- Det var en gång...
Så börjar också En Annan Historia, samernas historia. Den historien fortsätter med plundring, utarmning, splittring och rättsövergrepp.
Det är också Sveriges historia, men En Annan Historia.

Vår utställning och vårt museum berättar den för er.
Vi berättar historien om norra skandinaviens urbefolkning;

  • om fångtsfolket som fann bärgning och trygghet i det som vi idag kallar för Sápmi - Sameland
  • om människan och naturen i nära samspel
  • om vardag och andligt liv
  • om utvecklingen av jakt- och fångstsamhället mot dagens samiska näringsliv där renen är den viktigaste basen
  • om gårdagens kolonialpolitik och dagens hotbilder
  • om morgondagens förhoppningar

En spännande historia, förutom att det också är En Annan Historia.